Rys historyczny (skrócony):


08 listopada 1947 rok - Oficjalna data rozpoczecia działalnosci OSP Smoczka.

Rok 1946 — Mieszkańcy Smoczki rozpoczynają budowę Domu Ludowego w Smoczce, w tym domu powstaje pierwsze pomieszczenie dla strażaków.
Rok 1947 — organizacja zabaw tanecznych przez OSP — Smoczka w celu pozyskania środków Pieniężnach na zakup sprzętu gaśniczego.
Rok 1948 — zakup motopompy i węży.
Rok 1955 — rozpoczęcie budowy małej remizy na sprzęt przeciwpożarowy.
Rok 1959 — rozpoczęcie budowy wieży do suszenia węży.
Rok 1960 — budowa wozu konnego przystosowanego do przewozu sprzętu przeciwpożarowego i strażaków.
Rok 1973 — rozpoczęcie budowy nowej remizy dla OSP - Smoczka.
Rok 1976 — uroczyste otwarcie Domu Strażaka w Smoczce.
Rok 1996 — modernizacja Domu Strażaka, budowa zaplecza sanitarnego I kuchennego.
Rok 1998 — przygotowanie drewna na nowy dach do Domu Strażaka.
Rok 2003 — modernizacja sali tj. ułożenie paneli podłogowych i ściennych.
Rok 2005 — budowa ogrodzenia całej posesji Domu Strażaka.
Rok 2009 — zakup nowych szaf na mundury oraz zastawy stołowej na 80 osób.
Rok 2012 — wykonanie dokumentacji technicznej pod modernizację dachu oraz klatki schodowej strażnicy.

Skład osobowy Zarządu OSP - Smoczka w roku 1947

• Prezes - Madej Michał
• Naczelnik - Władysław Wdowiarz
• Skarbnik - Józef Surdej
• Sekretarz – Józef Chalczyński
Przy założeniu OSP — Smoczka wpisało sic 23 członków, a w roku 1948 OSP — Smoczka liczyła 37 członków.

Główni założyciele i inicjatorzy — Madej Michał, Wdowiarz Władysław, Surdej Michał (Sołtys wsi Smoczka), Skrzypek Antoni, Gawlik Józefa (Kierowniczka Szkoły Podstawowej w Smoczce), Gawlik Kazimierz (Leśniczy Nadleśnictwa Mielec), Surdej Józef, Wdowiarz Michał, Chalczyński Józef, Surdej Maria (nauczycielka), Mazur Władysław, Drożdżowski Roman, Bielawski Franciszek, Kania Roman, Surdej Tadeusz, Skop Józef, Skrzypek Michał, Loc Jan.

Najciekawsze fragmenty z historii OSP - Smoczka:
Rok 1948 — zakup motopompy za pieniądze pozyskane na zabawach tanecznych i przedstawieniach teatralnych. Do zakupu motopompy przyczynili sic następujący strażacy: Madej Michał (Prezes), Wdowiarz Władysław (Naczelnik), Surdej Józef, Surdej Michał (Sołtys), Gawlik Józefa (Kierowniczka Szkoły Podstawowej), Leśniowski Władysław, Babula Michał, Wdowiarz Michał, Mazur Władysław, Kania Roman, Drożdżowski Roman, Skrzypek Antoni.
Rok 1976 — Oddanie do użytku Domu Strażaka z udziałem władz Wojewódzkich i powiatowych.
Od 1973 do 1976 była prowadzona budowa Domu Strażaka W Smoczce pod kierownictwem Prezesa OSP - Smoczce druha Michała Wdowiarza, a ponadto przy budowie Wyróżnili się strażacy: Wdowiarz Władysław — naczelnik, Kopeć Józef - z-ca naczelnika, Drożdżowski Zdzisław, Wdowiarz Eugeniusz, Leśniowski Władysław, Surdej Michał, Babula Michał, Lenart Julian, Bielawski Franciszek, Skrzypek Eugeniusz, Kania Leon, Skrzypek Michał.
Ponadto członkowie OSP — Smoczka aktywnie włączali się we wszystkie prace społeczne na terenie wsi Smoczka min. w budowę linii energetycznej zasilającej gospodarstwa w roku 1952, budowę linii gazowej w roku 1958, budowę szkoły podstawowej w Smoczce w roku1966, budowę wodociągu wzdłuż ulicy Smoczka W roku 1986.
Strażacy OSP — Smoczka od początku swej działalności wystawiali honorowa Warte przy Grobie Pańskim najpierw w kościele św. Mateusza, a obecnie w parafii Trójcy Świętej w Mielcu.


Udział w ważnych akcjach ratowniczych:
- 1963 rok pożar magazynów w GS Mielec.
- 1968 rok gaszenie domu uderzonego przez piorun (pana Klausa).
- Lata 1970-1995 pożary torfowisk.
- 1978 rok pożary lasów W Nadleśnictwie Mielec.
- Lata 1980-1985 pożary śmietniska, ratowanie płonących kurników (pana Sałka), gaszenie stogów siana i słomy itp.
- 1984 rok Pożar domu pana Żaka.
- 1990 rok pożar zabudowań pani Heleny Babula (ul. Smoczka 4).
- 2002 8 marca — Pomoc przy usuwaniu skutków wichury u pani Strycharz.
Główne osiągniecia w tym sportowe:
- 1997 rok I miejsce w zawodach strażackich organizowanych przez Zarząd Miejski OSP w Mielcu.
- Lata 1998 - 2002 II miejsce w zawodach strażackich organizowanych przez Zarząd Miejski OSP w Mielcu.

Osoby wybitnie zasłużone dla OSP — Smoczka


Gawlik Józefa — zm. 197 2r. Kierowniczka Szkoły Podstawowej W Smoczce. Pierwszy honorowy członek OSP — Smoczka.
- Inicjator budowy Domu Ludowego W Smoczce
- Założycielka kolka teatralnego W Smoczce.
- W rokul966 inicjatorka budowy nowej Szkoły Podstawowej W Smoczce.
- Wychowawczyni i nauczycielka dzieci i młodzieży W trudnym powojennym okresie.

Madej Michał
- Pierwszy prezes OSP Smoczka od 1947 roku.
- Znakomity kowal angażujący się w prace społeczne na terenie wsi Smoczka.

Leśniowski Władysław
- Długoletni Skarbnik OSP Smoczka.

Surdej Michał
- Długoletni Sekretarz OSP Smoczka.

Wdowiarz Michał — ur. 1923r. zm.1992r. prezes OSP-Smoczka od 1950r.do 1992roku.
- Działacz społeczny inicjator Wielu prac na rzecz Wsi Smoczka.
- Od 1950 roku zostaje wybrany przez mieszkańców Smoczki na radnego Gminnej Rady Narodowej, a po poszerzeniu granic miasta Mielca, zostaje radnym Miejskiej Rady Narodowej (12 kadencji).
- Pracuje W WSK Mielec od 1949r do 1981r na stanowisku Mistrza.
- Przewodniczący Rady Osiedla Smoczki.
- Za aktywną prace zawodową i społeczną zostaje odznaczony wieloma orderami związkowymi i państwowymi (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski).

Wdowiarz Władysław — ur. 1912r zm. 1994rok.
- Naczelnik OSP — Smoczka 0d l947r do 1978 roku.
- Uczestnik wojny obronnej 1939 rok.
- Brał czynny udział w Pracach na rzecz wsi Smoczka.
- Odznaczony wieloma orderami związkowymi.

Kopeć Józef — ur. 1930r zm.2008r Honorowy Naczelnik OSP - Smoczka.
- Od 1949r członek OSP — Smoczka.
- Od 1959r sekretarz straży , od 197 8r naczelnik OSP — Smoczka.
- Propagator wielu dyscyplin sportowych na wsi Smoczka (piłka nożna, szachy, biegi, strzelectwo).
- Aktywnie włącza się w prace społeczne na terenie wsi Smoczka.
- Odznaczony wieloma odznakami Związkowymi.

Zdzisław Drożdżowski – ur. 1936r.
- Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
- Przez wiele lat pełnił funkcję gospodarza oraz wice prezesa OSP Smoczka.
- Aktywnie włącza się w prace społeczne na terenie osiedla Smoczka.

Eugeniusz Wdowiarz – ur. 1931 zm. 2005 r
- Odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
- Członek OSP od 1949 roku.
- Przez wiele lat pełnił funkcję Gospodarza OSP Smoczka.
- Pracą społeczną przysłużył się do budowy budynku strażnicy.

Inne ważne postacie w życiu OSP — Smoczki które nie były do tej pory wymienione: Surdej Ryszard, Paterak Adam, Wdowiarz Mieczysław( wiceprezydent miasta Mielca),Kania Tadeusz, Różnał Kazimierz, Groele Ryszard, Kopeć Grzegorz, Wdowiarz Józef, Wdowiarz Jan, Surdej Stanisiaw, Barnaś Eugeniusz, Groele Witold, Cichowski Sylwester, Mazur Józef, Surdej Edward, Rzeszutek Paweł, Krempa Karol, Osmola Józef, Mazur Michał, Niedbała Roman, Żak Wiesław, Kozik Władysław, Kurmaniak Ryszard, Domaniewicz Janusz, Kurmaniak Kamil, Kurmaniak Łukasz, Barnaś Marek, Barnaś Krzysztof, Barnaś Waldemar, Surdej Paweł, Domaniewicz Bogdan, Bańka Marian, Durda Józef, Zieliński Zbigniew, Zieliński Kamil, Zieliński Marcin, Durda Marcin, Kupiec Mateusz, Porębny Dawid, Wdowiarz Daniel, Wołowiec Wojciech, Modzianowski Waldemar, Chmiel Zenon, Kwaśniewski Lesław, Józef Zasowski.