Zarząd OSP Smoczka:• Prezes - Józef Wdowiarz

• Naczelnik - Grzegorz Kopeć

• Wiceprezes - Mieczysław Wdowiarz

• Wiceprezes – Zdzisław Drożdżowski

• Skarbnik - Witold Groele

• Sekretarz – Ryszard Groele

• Gospodarz – Eugeniusz Skrzypek

• Kronikarz – Adam Paterak

• Członek – Kazimierz Rożniał

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Komisja rewizyjna OSP działał w składzie:


• Przewodniczący – Paweł Rzeszutek

• Sekretarz – Kamil Kurmaniak

• Członek – Zbigniew Zieliński